A Bibliából világosan látszik, hogy az istentisztelet hosszú ideig nem volt templomhoz kötött. Valamiféle istentisztelet – rendszerint pogány – évezredekkel Ábrám elhívása előtt is volt, és az egy igaz Istenben hívők is megtalálták a módját az istentiszteletnek (pl. Noé) templom nélkül. Mózestől kezdve a Szent sátor, mintegy mobil elő-templom működött, Salamon pedig Isten útmutatása (mondhatjuk: „tervrajza” szerint) fölépítette az első zsidó kőtemplomot. A jeruzsálemi templom lerombolása után a zsinagógák helyettesítették a templomot, persze nem teljes értékűen. Az Úr Jézus idejében a jeruzsálemi (heródesi) templom és a zsinagógák párhuzamosan működtek Kr. u. 70-ig, amikor is a rómaiak – az Úr Jézus próféciájának megfelelően – mindent szétromboltak, fölégettek. A keresztyéneknek kezdetben – évszázadokig – nem voltak templomaik, és ez a templom nélküli keresztyénség volt a legáldottabb missziós eklézsia.

Aztán jöttek a templomok, jött az elvilágiasodott egyház... Isten nem lakik a templomokban. A templomok lerombolása, bezárása nem szünteti meg a gyülekezetet. A hívők, ha kell, katakombákba költöznek, házanként jönnek össze, végső soron vállalják a vértanúságot.

A járványok a Bibliában mindig Isten büntetésének számítanak. A két  világháború se tudta elérni, hogy egyetemesen becsukjanak a templomok világviszonylatban. A korona influenza vírus ezt 2–3 hét alatt már majdnem elérte. Az Úr Jézus az utolsó idők egyik jeleként említi a járványokat Lukács 21,10-ben. Járványok mindig voltak, de nem egyszerre mindenütt! Az Úr ebben az igében azt mondja, hogy „járványok mindenfelé”. Nos ez a vírus már több mint 150 országba eljutott, és megállíthatatlannak tűnik...

Templom nélkül van gyülekezet, és gyülekezet nélkül a templom csak egy épület. A hívők Isten templomai, élő kövek. A Mennyországban sem lesz templom, mert „az Úr a mindenható Isten és a Bárány annak temploma” de ott lesz a hívők hatalmas, fehér ruhás serege, a győzelmes hívők gyülekezete (Jelenések 21).

Most, hogy nem használhatjuk az imaházunkat, építsük a lelki házunkat az Ige és imádság által saját otthonainkban! Őrizzen bennünket az Úr, és használjon minket úgy, ahogy jónak látja, ebben a legújabb világválságban!
Ámen.