Útravaló, Igehirdetések
2024. május 12.

Élet Krisztusban 2: Testvéri élet

Minden Krisztust követő ember számára a közösségben való élet fontos szempont kell legyen. De mint minden más, a közösség sem tökéletes, hiszen olyan emberek alkotják, akik hibáznak olykor. Ez feszültségeket teremthet, de hogyan éljünk mi magunk, hogy ne legyünk a feszültségek forrása, hanem építőek legyünk testvéreink számára?

Útravaló, Igehirdetések
2024. május 5.

Élet Krisztusban 1: Megigazult, új élet

Hogyan válhat Isten szemében "igazzá" az ember? Hogyan lehet megigazulni? Egyáltalán mit jelent a megigazult élet? Az ige világosan mutat rá, hogy a nem jó cselekedetek, nem a mózesi törvények betartása teszi igazzá az embert, hanem egyedül a Krisztus Jézusba vetetett hit, hogy a drága vére az én bűneimért ömlött ki.

Útravaló, Igehirdetések
2024. április 28.

Találkozások 4: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz

Pál apostol megtérésének története bizonyítja, hogy Isten nem fordul el attól sem, aki ellene van vagy üldözi a keresztény értékeket. Isten hatalmas erejével egy nagyon negatív emberi hozzáállást is meg tud változtani egy rendkívül pozitív életre. De milyen tanulságokkal szolgál a történet? Lehet, hogy keresztényként észre sem vesszük, hogy néha mi is Isten ellen dolgozunk?...

Útravaló, Igehirdetések
2024. április 21.

Találkozások 3: Hogyan tovább?

Jézus Galileába rendeli a tanítványokat feltámadása után. Mit üzen nekünk ez a történet? Ki kell mozdulni, el kell indulni, ha Jézussal akarunk találkozni. Sokszor ez nagy erőfeszítés, de bőven megtérül: Jézussal, minden hatalom urával találkozhatunk, aki velünk lesz és védelmez minden napon a világ végezetéig.

Útravaló, Igehirdetések
2024. április 14.

Találkozások 2: Fontos kérdés

Jézus háromszor teszi fel Péternek a kérdést: "Szeretsz-é engem?". Fontos kérdés ez felénk is, hogy szeretjük-e Jézus Krisztust, mert a válasz határozza meg a cselekedeteinket és a jövőnket. Te mit válaszolsz?

Útravaló, Igehirdetések
2024. április 7.

Találkozások 1: Lehetőség a hiányzónak

Jézus megjelent feltámadása után a tanítványoknak, de Tamás hiányzott. Így hátrányba került a többiekhez képest, mert nem volt személyes találkozása a feltámadt Jézussal. Súlyos üzenete van ennek a történetnek. Előfordul ma is, hogy valaki hiányzik egy istentiszteletről valami ok miatt. Ezáltal ő is hátrányba kerül, mert Jézust ez nem akadályozza abban, hogy ott legyen a többiekkel...

Útravaló, Igehirdetések
2024. március 31.

Húsvét: Van kérdésed a feltámadásról?

A húsvét nem csak Jézus feltámadásáról szól, mert az Ő feltámadása által lehet reménységünk abban, hogy mi is feltámadhatunk. De milyen is lesz a mi feltámadásunk? Mit jelent egyáltalán a halálból feltámadni? Nagyon keveset beszél erről a Bibla, de néhány gondolat azért található az írásokban, ami némi támpontot tud adni számunkra.

Útravaló, Igehirdetések
2024. március 31.

Húsvét: Ha Jézust keresed, nem kell félned

Gyakran úgy tűnik, hogy minél távolabb van egy esemény tőlünk időben, annál kevésbé hatnak ránk érzelmileg. Húsvét ünnepén ez a veszély még inkább előtör, hiszen nem voltunk ott, csak híradásokból tudjuk, hogy mi történt. Így tudunk-e örülni a feltámadásnak? Tudunk-e ujjongó örömmel örülni? Látjuk-e még a feltámadás valódi értékét, hogy a kárhozat ellen kaptunk mentőövet Istentől ezen a napon?

Útravaló, Igehirdetések
2024. március 29.

Nagypéntek: Ostor, gúny, kereszt

Krisztus a küldetésének végén, az utolsó óráiban az egész világ megmentésén fáradozik. Miattunk vállalta a kínokat. A Nagy Király félretéve rangját és hatalmát, érthetetlen alázattal tűri a gúnyolódásokat, az ostorcsapásokat és végül a kereszthalált. Könnyedén véget vethetett volna bármikor az egész eseménynek isteni ereje által, de nem tette. Azért nem, hogy a bűn zsoldja végül ne a mi halálunk legyen, hanem csak az Övé.

Útravaló, Igehirdetések
2024. március 24.

Virágvasárnap: Kicsoda ez?

Vajon ki volt az az ember, aki kétezer évvel ezelőtt egy szamárháton vonult be Jeruzsálembe? Egy vallási vezető? Egy próféta? Egy király? A Megváltó? Sokan sokfélét gondolnak róla, de az igazi kérdés az az, hogy mi a mi személyes válaszunk a "Kicsoda ez?" kérdésre...

Útravaló, Igehirdetések
2024. március 17.

Harcaink 7: Harc a vezetés megértéséért

Isten vezetni akar bennünket az örökévalóság útján. Azonban ezt a vezetést nem mindig könnyű észrevenni és megérteni. Vajon Isten vezet vagy a sátán gátol bizonyos esetekben? Nehéz kérdés. Harc Isten akaratát megérteni, de az is, hogy ha megértettük, akkor el is fogadjuk. Azonban bízhatunk benne, hogy Isten nem fog magunkra hagyni és a szükséges időben ad nekünk irányítást a mindennapokban.

Útravaló, Igehirdetések
2024. március 10.

Harcaink 6: Harc az elveszett emberekért

Az elveszett emberekért való harc egy önkéntesen vállalt döntés. De miért vállalna bárki kihívásokat, küzdelmeket, ha nem szükséges? A keresztények számára ez a hála egyik jele azért, mert egykor mi is elveszettek voltunk, de megmentett bennünket Krisztus. Annak ellenére, hogy nem vagyunk kötelesek vagy adósak ezzel senkinek, cél kell legyen az életünkben, hogy segítsünk más elveszetteken, hogy ők is megtapasztalhassák Isten kegyelmét hozzánk hasonlóan.

Útravaló, Igehirdetések
2024. március 3.

Harcaink 5: Harc az őszinte bűnvallásért

A bűn leterhel, viszont boldog és felszabadult az az ember, akinek a bűnét megbocsátják. De ennek előfeltétele a bűnvallás, ami nem is olyan egyszerű. Egy komoly belső harc, egy folyamat, amiben a bűnt felismerjük, beismerjük személyes bűnünknek, megbánjuk, bevalljuk Istennek és bocsánatot kérünk.

Útravaló, Igehirdetések
2024. február 25.

Harcaink 4: A nemes harc

Mi is az a nemes harc és futás, amiről Pál apostol beszélt? Timóteust így bíztatja a másik levelében Pál, hogy "harcold meg a hit nemes harcát". Van a hitnek harca? Mitől lesz ez nemes? Fontos lenne, hogy végiggondoljuk ezeket a kérdéseket, és Pálhoz hasonlóan bennünk is kialakuljon egy céltudatosság, egy kitartás, hogy megvívjuk a saját hitharcunkat. Így az utunk végén mi is bizonyosak lehetünk, hogy elnyerjük majd a jutalmunkat, az örök életet.

Útravaló, Igehirdetések
2024. február 24.

Harcaink 3: Harc a kísértésben

Nem baj, ha az embernek kívánságai vannak, amíg a mérték, a cél, és a szándék jó. Viszont ellenségünk, a Sátán felismeri az emberi gyengeségünket, és alattomosan felerősíti a kívánságainkat és vágyainkat, hogy könnyen felboruljon ez a jó egyensúly. Isten nem kísért, de a saját kívánságaink és vágyaink által csábítva könnyen kísértésbe kerülhetünk apró lépéseken keresztül, amiben gyakran könnyű elbukni.

Útravaló, Igehirdetések
2024. február 11.

Harcaink 2: Harc a ragaszkodásért

Minden házasságban vannak harcok, de nem mindegy, hogy miért harcolunk. Egymás ellen, vagy egymásért. A házasság szentségét Isten alapította, ezért a Sátán különös erővel támad gyakran erre a szövetségre. Harcolnunk kell érte, hogy meg tudjon maradni és ellenálljon a megpróbáltatásoknak.

Útravaló, Igehirdetések
2024. február 4.

Harcaink 1: Megrendült az én lelkem

A mai vasárnapon egy új sorozat kezdődik Harcok, harcaink címmel. Van egy példázat János evangéliumában, amiben Jézus a haláláról beszél és arról, hogy nehéz számára ez a küldetés. De tudjuk, hogy nem tántorodott el, hanem mint egy búzamag a földben, meghalt, hogy életet adjon másoknak. Ez példa számunkra is, hogy milyennek kellene lennie a keresztény életünkben a krisztusi küldetésnek: szolgálni mások felé magunkat feláldozva. Ez az út ijesztő és félelmetes, harcokkal teli, de ez a siker útja.

Útravaló, Lelki gondolatok
2024. február 3.

Áldás esője sötét fellegekben

Nehéz helyzetek, saját személyes életünk megpróbáltatásai könnyen elbizonytalaníthatják még az Istenben komolyan hívőket is. Mit tegyünk hát ilyenkor?

Útravaló, Igehirdetések
2024. január 28.

Amit Jézus akar tanítani: Szelídség, alázatosság

A Tanuljátok meg! című sorozat negyedik, egyben utolsó részeként ismét Jézustól tanulhatunk: a szelídséget és az alázatosságot. Az Istennel való kapcsolatunk gyakran ki kell tükröződjön az emberi kapcsolatainkban is. Vajon tudjuk-e magunkat másoknál kisebbnek gondolni őszinte alázatos szívvel?

Útravaló, Igehirdetések
2024. január 21.

Amit Jézus akar tanítani: Irgalmasság

A Tanuljátok meg! című sorozat harmadik részeként egy fontos tulajdonság kerül elénk, amit Jézus akar tanítani számunkra. Ez pedig az irgalmasság. A Bibliában Máté evangélumában találunk egy feljegyzett történetet, amiben Jézus nemcsak irgalmasan fordul egy Izráel által megvetett vámszedő felé, hanem még az otthonában is meglátogatja. Ez akkoriban botrányos cselekedetnek számított, amit a farizeusok meg is szóltak. Ekkor hangzott el Jézus szava: "Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot."