1. Élet Krisztusban 1: Megigazult, új élet Galata 2:15–21 31:10

Galata 2:15–21

Hogyan válhat Isten szemében „igazzá” az ember? Hogyan lehet megigazulni? Egyáltalán mit jelent a megigazult élet? Az ige világosan mutat rá, hogy a nem jó cselekedetek, nem a mózesi törvények betartása teszi igazzá az embert, hanem egyedül a Krisztus Jézusba vetetett hit, hogy a drága vére az én bűneimért ömlött ki.