A koronavírus-járvány közepén, erős óvintézkedések mellett rég várt ünnepe volt a Dömsödi Baptista Gyülekezetnek és körzetének 2020. szeptember 20-án. Néhány héttel ezelőtt Dr. Urbán Gedeon aszódi lelkipásztor elfogadta a dömsödi körzet meghívását a megüresedett pásztori szolgálatra, így ezen a napon elérkezett új lelkipásztorunk ünnepélyes beiktatása.

A bevezető orgonajátékot követően Dr. Almási Mihály ügyintéző lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet. Ezután a Dicstrónod elé járulunk, felséges Istenünk... kezdetű gyülekezeti ének hangzott el, majd Papp János egyházelnök hirdette az igét az Apostolok cselekedetei 10:30–33 igeversei alapján.

Az ünnepélyes beiktatást a dömsödi énekkar éneke vezette fel. Ezután Papp János testvér először Urbán Gedeont, majd a megjelent gyülekezetet kérdezte szándékukról, melyben mindkét fél megerősítette elköteleződését az együttes szolgálatra. Papp testvér ezt követően imádságban kérte Isten áldását erre a szolgálatra, melyet az énekkar az Áldjad meg... kezdetű ároni áldással erősített meg.

Urbán testvér székfoglaló igehirdetésében az Apostolok cselekedetei 10:34–43 alapján hirdette Isten üzenetét, majd Almási testvér jelképesen átadta a dömsödi gyülekezet szószéki Bibliáját az új lelkipásztornak. A dömsödi gyülekezet és körzete részéről Meidl Sándor köszöntötte Urbán testvért és családját, majd Dömsöd polgármestere, Bencze István mondott néhány kedves szót. A testvérgyülekezetek részéről nagytiszteletű Szabó Péter dömsödi református lelkipásztor és nagytiszteletű Balogh László Levente dabi református lelkipásztor köszöntötték új szolgatársukat. A köszöntések sorát Papp Barnabás ócsai baptista lelkipásztor zárta.

Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy eljöhetett ez a nap, és kívánjuk mi is Isten gazdag áldását Urbán Gedeon szolgálatára a dömsödi körzetben. Szeretettel köszöntjük feleségét, Enikőt is gyülekeztünkben, valamint gyermekeit: Korvint és kedves feleségét, Reginát, Stellát, Dánielt, Johannát és Áront.

Az ünnepségről összeállítottunk egy képes összefoglalót, és hamarosan egy videofilmet is szeretnénk elérhetővé tenni itt a honlapunkon azok számára, akik nem tudtak eljönni. (A képekre kattintva kinagyíthatók a fotók.)


Az Urbán család
Az Urbán család