1. A Szentlélek ereje Apostolok cselekedetei 13:4–7 30:48

Az ördög folyamatosan munkálkodik és próbálja Isten ígéjét elferdíteni. Azonban bizodalmunk lehet abban, hogy a Szentlélek mindig erősebb és a gonosz soha nem tud ellenállni neki. Előbb-utóbb nyilvánosságra kerül minden, hogy mi az igazság és mi a hamisság. Pál látogatása Szergius Paulusz helytartónál és győzelme Barjézus mágus mesterkedése felett is azt támasztja alá, hogy Isten oldalán mindig győzelem van.