13 találat

Keresési eredmények

Útravaló, Igehirdetések
2024. május 12.

Élet Krisztusban 2: Testvéri élet

Minden Krisztust követő ember számára a közösségben való élet fontos szempont kell legyen. De mint minden más, a közösség sem tökéletes, hiszen olyan emberek alkotják, akik hibáznak olykor. Ez feszültségeket teremthet, de hogyan éljünk mi magunk, hogy ne legyünk a feszültségek forrása, hanem építőek legyünk testvéreink számára?

Útravaló, Igehirdetések
2024. április 14.

Találkozások 2: Fontos kérdés

Jézus háromszor teszi fel Péternek a kérdést: "Szeretsz-é engem?". Fontos kérdés ez felénk is, hogy szeretjük-e Jézus Krisztust, mert a válasz határozza meg a cselekedeteinket és a jövőnket. Te mit válaszolsz?

Útravaló, Igehirdetések
2024. március 10.

Harcaink 6: Harc az elveszett emberekért

Az elveszett emberekért való harc egy önkéntesen vállalt döntés. De miért vállalna bárki kihívásokat, küzdelmeket, ha nem szükséges? A keresztények számára ez a hála egyik jele azért, mert egykor mi is elveszettek voltunk, de megmentett bennünket Krisztus. Annak ellenére, hogy nem vagyunk kötelesek vagy adósak ezzel senkinek, cél kell legyen az életünkben, hogy segítsünk más elveszetteken, hogy ők is megtapasztalhassák Isten kegyelmét hozzánk hasonlóan.

Útravaló, Igehirdetések
2024. február 4.

Harcaink 1: Megrendült az én lelkem

A mai vasárnapon egy új sorozat kezdődik Harcok, harcaink címmel. Van egy példázat János evangéliumában, amiben Jézus a haláláról beszél és arról, hogy nehéz számára ez a küldetés. De tudjuk, hogy nem tántorodott el, hanem mint egy búzamag a földben, meghalt, hogy életet adjon másoknak. Ez példa számunkra is, hogy milyennek kellene lennie a keresztény életünkben a krisztusi küldetésnek: szolgálni mások felé magunkat feláldozva. Ez az út ijesztő és félelmetes, harcokkal teli, de ez a siker útja.

Útravaló, Igehirdetések
2022. október 23.

Egy csoda tanulságai

Dr. Várady Endre lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető, főiskolai docense szolgált közöttünk ezen a vasárnapon.

Régidők, 1980-2005
2022. május 28.

Diakónus vasárnap

Valamikor az 1970-es évek végén a dömsödi imaház adott otthont annak a diakónus vasárnapnak, melyet a Közép-Magyarországi Egyházkerület déli területe tartott. Sok vendég között ott volt dr. Meláth Ferenc, az Országos Diakónus Bizottság elnöke, Boros Gergely soltvadkerti lelkipásztor, és dr. Fazekas László valamit Szilágyi Zoltán, akik a Diakónus Bizottságot képviselték.

Régidők, 1945-1969
2020. augusztus 4.

Dömsödi énekkar a rádióban

1950. március 9-én Lázi Sándor és a dömsödi énekkar szolgált a rádióban.

Útravaló, Igehirdetések
2020. augusztus 2.

Keresztény szolgáló élet

Barnabás élete az egyik legjobb példája annak, hogyan kellene egy kereszténynek viszonyulnia a szolgálathoz. Minden gondolata akörül forgott, hogy hol tud segíteni, a mások által mellőzött Márkot és Sault felkarolta, szükség idején eladta vagyonát is, hogy ezzel is másokat segítsen. A keresztény szolgáló életnek valami hasonlónak kellene lennie: felemelő, segítő, másokat istápoló attitűd kell, mely […]

Útravaló, Igehirdetések
2020. július 19.

Nekifeszülve a cél felé

Pál apostol buzgó volt a szolgálatban, hűségesen töltötte be a küldetését. Mégis, minden eredményen túl úgy látta az életét, hogy ma is és holnap is van feladata. Megpihenhet-e egy keresztény? Mondhatja-e, hogy eleget tettem már? Mindig van és lesz is feladat, amíg célba nem érünk. Addig nem lankadhatunk.

Útravaló, Igehirdetések
2020. július 19.

Küzdelem a szolgálatban

Az evangélium hirdetése, az Isten felé történő szolgálat egy nagyon küzdelmes élet. Mégis nekünk, hívő keresztényeknek, hűen és kitartóan kell vállalnunk ezt a munkát. Még akkor is, ha olykor elfáradunk, nehézségeink vannak. Miért tegyük ezt? Mert van valami, amiért újra és újra érdemes odaszánni életünket: az Úrral való közösség. Nem hiábavaló erőfeszítés ez. Csak Istenben lehetünk igazán győztesek.

Útravaló, Igehirdetések
2020. június 21.

Együtt és mégis külön

Nem tudunk úgy világítani, hogy nem vagyunk benne a világban, mégis nekünk, hívő embereknek figyelnünk kell arra, hogy ebben a közegben ne a világ legyen hatással ránk, hanem mi legyünk hatással a világra.

Útravaló, Lelki gondolatok
2020. június 10.

Ima a nagymamáért

Néhány hónappal ezelőtt a nagymamám váratlanul kórházba került, mert rosszul lett. Nagyjából akkor történt, amikor a vírus miatt a kórházak is teljesen le voltak zárva, így mikor a mentő bevitte, nem látogathattuk.

Útravaló, Igehirdetések
2020. június 7.

Ne csak alamizsnát kérj!

Amikor Péter találkozott egy a születése óta sánta emberrel Jeruzsálemben, a koldus csak alamizsnát kért, de ettől sokkal többet kapott: meggyógyult. Mi is gyakran talán olyanok vagyunk, mint ez a koldus. Kishitűségünkben nem merünk nagy dolgokat kérni Istentől. Pedig Neki megvan a hatalma, hogy csodát tegyen a mi életünkben is, és segítsen megtalálni helyünket az […]