1. Egy csoda tanulságai Apostolok cselekedetei 3:1–10 48:44

Apostolok cselekedetei 3:1–10

Krisztus mennybemenetele után a tanítványok magukra maradtak. Kellett nekik egy kis idő, mire megértették, hogy Jézus tanúivá kell válniuk. Ezen az úton az első lépések írja le a fenti igeszakasz, ahol Péter és János meggyógyít egy születésétől fogva sánta embert a jeruzsálemi templom kapujában. De hogy gondoljon a ma embere erre a csodára?

Dr. Várady Endre lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető, főiskolai docense szolgált közöttünk ezen a vasárnapon.

Dr. Várady Endre lelkipásztor

Kapcsolódó