1. Nekifeszülve a cél felé Filippi 3:12–14 26:41

Pál apostol buzgó volt a szolgálatban, hűségesen töltötte be a küldetését. Mégis minden eredményen túl úgy látta az életét, hogy ma is, és holnap is van feladata. Megpihenhet‑e egy keresztény? Mondhatja‑e, hogy eleget tettem már? Mindig van és lesz is feladat, amíg célba nem érünk. Addig nem lankadhatunk.

Ezen a vasárnapon dr. Urbán Gedeon, az Aszódi Baptista Gyülekezet lelkipásztora és felesége, Enikő volt vendégünk a dömsödi imaházban.

dr. Urbán Gedeon lelkipásztor