Egy-két héttel ezelőtt Apukám átküldött nekem egy régi újságcikket, melyet néhány éve talált a Lelki élet című baptista újság 1950. április 1‑i számában:

A dömsödi énekkar a stúdióban

Tudvalevőleg eddig mindig a nagy budapesti énekes testvérek látták el a szabadegyházak vallásos félóráin, a baptista adások alkalmával az énekszolgálatot. Március 9‑én új szín vegyült a szolgálatba: felutazott Budapestre, áldozatkész vállalkozással a dömsödi gyülekezet énekkara Tassi Imre testvér vezetésével, és hála Istennek, szépen és áldásosan szolgáltak. Imádkozott Lázi Sándor dömsödi lelkipásztor. Igét hirdetett Dobner Béla fóti lelkipásztor. Április 2‑án vasárnap reggel fél nyolckor Cserhalmi lelkipásztor beszél és a Nap utcai testvérek énekelnek Ifj. Szegedi György vezetésével.

Ez a rövid közlemény megmozgatta a fantáziámat, mert elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon meg lehet‑e még ez a felvétel valahol. Azt tudtam, hogy a rádióadásokat egy ideje már archiválják és elérhetővé teszik az interneten az MTVA Archívumában, de sajnos a keresett felvétellel kapcsolatban nem jártam sikerrel.

Szerencsére az újságcikk elég pontosan leírja, hogy mikor volt az adás a rádióban, ezért gondoltam egyet, és írtam egy e‑mailt az oldalon talált címre az MTVA munkatársainak. Őszintén nem sok reményem volt rá, hogy valaha is kapok válasz, mégis a héten váratlanul egy üzenet fogadott a „postaládámban”:

Az Archívum tájékoztatása szerint a keresett hangfelvétel valóban 1950. március 9‑én hangzott el a Petőfi Adón Szabadegyházak vallásos félórája címmel. Sajnos a hangszalagot már régen letörölték. Azonban a műsorborítékban megtalálható a leirat, a műsor szövege.

Izgatottan nyitottam meg a levél csatolmányát, melyben ott volt az írógéppel írt több oldalas leirat, mely szóról-szóra tartalmazta az imádságok, énekek és prédikáció szövegét abban a sorrendben, ahogy éppen 70 évvel ezelőtt elhangzott. Sajnos az MTVA nem járult hozzá, hogy publikáljam az anyagot itt a honlapon, ezért csak egy rövid összefoglalót írok arról, mi is történt akkor a rádióban.

A műsor 10 óra 40 perckor kezdődött a dömsödiek énekével. A jól ismert Hit hangjai ének, a „Szent érzelem tölti keblem, hozzád vágyom Istenem!” hangjai csendültek fel először, majd Lázi Sándor testvér kérte imában Istent, hogy adjon mindannyiunknak munkás lelkületet, hogy életünk minden napja szolgálatban teljen el. Ezután Lázi testvér felolvasta Máté evangéliumának 20. részéből a 20–28-ig terjedő verseket, ahol a Zebedeus fiainak anyja kérleli Jézust, hogy Jézus „földi királyságában” a fiainak kitüntetett szerepük legyen. Erre Jézus megfeddte őket elmondva, hogy ő szolgálni jött a világra, és nem azért, hogy hatalmat szerezzen.

Az igeolvasás után újból a dömsödi énekkar énekelt, mégpedig a „Teérted véremet adtam, testem sebes...” kezdetű éneket, ami szintén a Hit hangjai énekeskönyvben található.

Dobner Béla, fóti lelkipásztor az igehirdetésében a szolgálat fontosságáról beszélt. Jézus szolgálni jött a világra, és nekünk buzgóságban és szolgálatkészségben őt kell példaképünknek tekintenünk. Istentől rengeteg ajándékot kapott az emberiség, amik által különbek lehetünk a többi földi teremtménynél. Használjuk ki jól a képességeinket! – hangzott a buzdítás.

Az igehirdetés után a „Nagyon szeret engem Jézus, oly sokat tett érettem!” kezdetű ének hangzott el ismét a dömsödiek szolgálatában, majd a lelkipásztori áldás és az „Ámen” záróénekünk jelezte a műsor végét.

Ha nem is sikerült megszerezni magát a felvételt, nagyon örültem neki, hogy ennyi mindent megtudhattunk erről a 70 évvel ezelőtti különleges szolgálatról. Hiszem, hogy ennek a dömsödi áldozatvállalásnak meg volt a jutalma, és számunkra is hordoz üzenetet még most is, hét évtizeddel később...

A dömsödi énekkar 1960-ban (10 évvel a rádiófelvétel után)
A dömsödi énekkar 1960-ban (10 évvel a rádiófelvétel után)