Múlt vasárnap délután az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy ott lehettünk Misi bácsival a Nap utcai Baptista imaházban, ahol érdemei elismeréseképpen a Baptista Teológiai Akadémia Udvarnoki András-díjat adományozott neki. A díjat Dr. Mészáros Kálmán rektor adta át, miután Bereczki Lajos rektorhelyettes hosszan méltatta a díjazottat.

Szívből gratulálunk Misi bácsinak, és sok testi-lelki erőt kívánunk a dömsödi körzet nevében!


Laudáció

Dr. Almási Mihály professor emeritus Udvarnoki András-díjának átadása alkalmából a Baptista Teológiai Akadémián

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2016-ban alapította az Udvarnoki András-díjat a kiemelkedő színvonalon végzett oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti, vezetői vagy ezeket hatékonyan segítő munkának, továbbá a Baptista Teológiai Akadémia hagyományai és értékei megőrzésének és gyarapításnak elismerésére.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2022-ben az Udvarnoki András-díjat Professor Emeritus Dr. Almási Mihály részére adományozza.

Dr. Almási Mihály baptista lelkipásztor, teológiai tanár, a Baptista Teológiai Akadémia professzor emeritusa baptista családban született Kiskunhalason, 1945. február 8‑án. Édesapja is lelkipásztorként szolgált, de nagyapja is, mint igehirdető gyülekezeti vén lelki vezetője volt a kiskunhalasi gyülekezetnek. Ahogyan dr. Szebeni Olivér, egykori lelkipásztora megfogalmazta: „Családjukban mindenekelőtt, az Úr szolgálatát tekintették életük legfontosabb részének.” Ilyen örökséggel indult Almási Mihály a Kecskeméten szerzett érettségije után 1964-ben a Baptista Teológiai Szemináriumba, mivel elhívást kapott a lelkipásztori szolgálatra. Miután 1969-ben megszerezte az alapfokú (ThB) lelkészi diplomáját, a Debreceni Református Teológiai Akadémián képezte tovább magát, ahol 1976-ban teológiai mesterfokozatot, (ThM), majd 1981-ben teológiai doktori fokozatot szerzett. 1998-ban ugyanitt vette át PhD oklevelét.

1968-ban házasságot kötött Nagy Máriával, aki hűséges társa a szolgálatban. Két gyermeket neveltek fel.

Lelkipásztorrá avatása 1969-ben Noszvajon történt. 1974-től Szigetszentmiklóson folytatta szolgálatát, mígnem 1982-ben meghívást kapott az Egyesült Államokbeli Clevelandbe (OH), a Bethánia Magyar Baptista Gyülekezetbe, hogy a Lelkészcsere Program keretében négy esztendőn át, 1982–1986 között pásztorolja a gyülekezetet. Ez idő alatt, 1984–1985-ben az amerikai Déli Baptista Szövetség Louisville‑i teológiáján vendégkutatóként (visiting scholar) dolgozott. 1986-ban Szigetszentmiklóson folytatta lelkipásztori munkáját, ahol 1996-ban vezetésével felépült az új szigetszentmiklósi baptista imaház, amelynek megnyitásán (templomszentelés) részt vett Jimmy Carter, volt amerikai elnök is. 2001–2011 között a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lelkipásztora volt, 2011-től pedig a dömsödi baptista gyülekezetet pásztorolta.

Oktatói munkássága jelentős. 1978-tól tanára volt a Gyülekezetimunkás-képző Tanfolyamnak, és megbízott előadója lett a Baptista Teológiai Szemináriumnak. 1981-ben kapott rendes tanári kinevezést, 2005 óta tanszékvezető egyetemi tanár. Szakterülete a keresztyén teológia, szűkebb szakterülete az egyháztan, az ekkléziológia. Amerikai szolgálata idején, 1982-ben részt vett az Amerikai Magyar Baptista Szövetség teológiai szemináriumának munkájában. Az intézet tanára és dékánja is volt. 2015-ben Professor Emeritus címet kapott a BTA‑n. 2021 tavaszán – 40 éves oktatói tevékenység után – végleg nyugalomba vonult a teológiai oktatásból.

Közegyházi szolgálatai is jelentősek. 1973–1975 között az MBE országos titkára volt, 1975-től a Szabadegyházak Tanácsa titkára, sajtótitkár, az Irodalmi és a Tanulmányi Bizottság titkára. 1978–1982 között a Baptista Levéltárat vezette. 1977-ben főtitkár-helyettese volt Billy Graham első magyarországi látogatását előkészítő és szervező bizottságnak. Az 1970-es évek második felétől dr. Haraszti Sándor, Billy Graham és Jimmy Carter mellett tevékeny szerepe volt a Szent Korona hazahozatalának előkészítésében. 1996–2000 között a baptista egyház elnökeként szolgált. Számos esemény mellett nevéhez fűződik 1998-ban a Magyarországi Baptista Egyház és a Magyar Köztársaság Kormánya közti megállapodás aláírása, valamint 2000-ben a Benczúr utcai missziói központ új épületének, és a Történelmi Emlékparknak az átadása. Mint egyházelnök tagja volt az Egyházak Világtanácsa Főtanácsának, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának és a Magyar Bibliatársulatnak, ahol alelnökként is szolgált. 1990-ben alapító elnöke a „Napsugár” Gyermekmentő Alapítványnak. 1996-ban a Baptista Szeretetszolgálat első alelnöke volt. 1999–2000 között elnöke volt a Magyar Baptisták Világszövetségének (MABAVISZ).

Irodalmi tevékenysége folytán tagja volt a Békehírnök szerkesztőbizottságának mint teológiai szaklektor. 1982–1986 között szerkesztette az Amerikában megjelent „A Kürt” magyar baptista folyóiratot (The Trumpet). A „Tolle Lege” Magyar Iratmissziós Társaság keretében számos könyv szerzője és felelős kiadója volt. 2004-ben megalapította a Jó Pásztor Alapítványt, amelynek elnöke, valamint szerkesztette az alapítvány lapját, a „Jó Pásztort”. 15 könyv szerzője és több tucat szerkesztője és kiadója, valamint jelentős számú tanulmányt és cikket írt, melyek különböző sajtótermékekben jelentek meg.

2018. március 15-én a magyarság érdekében végzett szolgálatáért, különös figyelemmel a Szent Korona hazahozatalának előkészítését szolgáló diplomáciai tevékenysége elismeréseként számára a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta.

Budapest, 2022. szeptember 18.

Almási testvér köszönő szavai a díj átvétele után

(Szerkesztett változat)

Szeretném megköszönni a BTA vezetőségének, hogy az Udvarnoki-díjra javasolt és a Szenátusnak, hogy támogatta a javaslatot.

Mostanában elég sok próbát kellett kiállnom. Tavasszal stroke-ot kaptam, elveszítettem a beszédkészségemet és nem tudtam járni. Ötvennégy napig voltam különféle klinikákon, majd rehabilitáción, de tudtam, hogy az Úr volt az én gyógyítóm. Tudok beszélni, és segédeszközök nélkül járni. Gazdagabb lettem a mi Urunk fölsegítő kegyelmének megtapasztalásában. Már a kórházi kápolnában tarthattam bibliaórákat, és szeptember első vasárnapján úrvacsorát oszthattam.

Most itt állok, és köszönöm az Úr szabadítását, a szolgálat lehetőségét, a felém áradó szeretetet. Külön köszönöm hűséges segítőtársam, feleségem gondos és szeretetteljes ápolását.

Kegyelem minden. Egyik életrajzi könyvemnek ezt a címet adtam. Kegyelem és áldás az élet, a szolgálat, de a betegség is. Áldásul szolgált nekem a nyomorúság, és nem kellett félnem a halál árnyékának völgyében sem. És kegyelem lesz az elköltözés is az örök hazába.

Addig azonban szeretném Őt szolgálni hálás, boldog szívvel. Egyedül Övé a dicsőség!