1. Istentől jövő bölcsesség I. Királyok 3:5–14 31:37

Lehet‑e egy király problémája ugyanaz, mint az egyszerű emberek problémái. Salamonhoz hasonlóan, mindannyiunkra vannak ránk bízottak, akikért felelősséggel tartozunk. Döntéseinknek súlya, következménye van. Azonban Salalamon felismerte hiányosságát. Nem képes az ember a saját életében, a saját „királyságában” mindig jó döntést hozni, mert az emberi bölcsesség véges, nem képes átlátni a teljes helyzetet. Mi a megoldás? Segítséget kérni Istentől. Csak egyedül vele tudunk előre jutni saját életünkben.