Több mint két év után újra lelkipásztor áll körzetünk élén, aki vezeti a körzetben lévő gyülekezeteket és gondoskodik mindannyiunk lelki életéről. Szeretettel köszöntjük Takács Zoltán testvért és családját!

Bár a lelkipásztor és családja már augusztus vége óta Dömsödön laknak, az ünnepélyes beiktatási istentiszteletre 2023. szeptember 24-én került sor. A zsúfolásig telt dömsödi imaházban mindannyian örvendező szívvel énekeltük: „Eljött e kedves nap, drága szép ünnep!” Mészáros Kornél ügyintéző lelkipásztor köszöntő szavai után Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette Isten igéjét a II. Péter 1:10–15 alapján: „Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.” Valóban jó dolog Isten mellett, a hitben szilárdan állni, lelkipásztorként és hívő gyülekezeti tagként egyaránt. Ám ha időnként el is lankadunk, érdemes egymásra figyelni és egymást „emlékeztetéssel ébresztgetni” – mint ahogyan Péter apostol is tette az ázsiai gyülekezetekkel.

Az igehirdetést követően került sor az alkalom fénypontjára, az ünnepélyes beiktatásra, ahol az új lelkész és a körzet gyülekezeti tagjai is fogadalmat tettek, hogy összefogva és kölcsönös tisztelettel fognak Isten országának dolgain együtt munkálkodni. Az áldáskérő imádság után közösen énekelte a jelenlévő ünneplő gyülekezet: „Áldjad meg Urunk őket! Mert kit te áldasz, mert mit te áldasz, az meg van áldva örökké!”

Takács Zoltán újonnan beiktatott lelkipásztor testvér a hagyományos székfoglaló beszéd helyett jó néhány kérdést tett fel a jelenlévő gyülekezet előtt – elsősorban saját maga felé intézve – az I. Krónikák 17:16 alapján: „Ki vagyok én, Uram, Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig?” Csakugyan, sokszor nem tudjuk, mit miért tesz Isten, miért vezet minket egyik helyről a másikra. De hogy ki vagyok én? Arra ezt a szilárd és megingathatatlan választ adta Takács testvér: Isten megváltott gyermeke.

Az istentisztelet további részében köszöntések hangzottak el a dömsödi gyülekezet és körzete, a testvérgyülekezetek, illetve Dömsöd nagyközség polgármestere részéről. A békéscsabai körzet testvérei is méltatták előző lelkipásztorukat, hiszen Takács testvér onnan érkezett a mi körzetünkbe. Felolvasásra került még Urbán Gedeon, korábbi lelkészünk köszöntőlevele is. Ezen a délutánon együtt örült velünk Tóth András teológus testvér is, aki az átmeneti időszakban sokszor szolgált közöttünk a körzet minden gyülekezetében. Jókívánságát az Efézus 4:1–3 alapján fogalmazta meg: „Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel.” – akár lelkészként, akár egyszerű gyülekezeti tagként tesszük is ezt.

Különleges színfoltja volt az istentiszteletnek, hogy nemcsak az új lelkészt, hanem az elköszönő ügyintéző lelkipásztort is köszöntöttük. Mészáros Kornél testvér hosszú időn keresztül pásztorolta gyülekezeteinket, támogatott és segített minket a lelkészhívás nehéz és szerteágazó folyamatában. Mindig készen állt a szolgálatra, legyen az hálaadó, húsvéti vagy akár temetési istentisztelet. Egy évvel ezelőtt 6 testvért merített be és imádságos szívvel bocsátott a keskeny útra, figyelve azóta is lépéseiket. Hálásak vagyunk érte Istennek, hogy közöttünk volt!

Az ünnepi istentisztelet végén közös óhajunkat fejezte ki az énekkar éneke: „Hogy tartson meg az Ő szent házában!” Az ezt követő szeretetvendégségen pedig lehetőségünk volt személyesen is átadni jókívánságainkat a lelkészházaspár részére.

Nagyon örülünk, hogy a Takács család immár hivatalosan is része a gyülekezetünknek. Kívánjuk, hogy minél hamarabb érezzék otthon magukat közöttünk, és hűségesen, Istenre figyelve tudják végezni szolgálatukat a dömsödi körzet testvériségével közösen!