1. Együtt a közös célért Filippi 2:1–5 32:05

A gyülekezet szerepe, hogy betöltse küldetését a világban. Ez úgy lehetséges, ha mint közösség folyamatosan fejlődik, előrébb jut a hívő életben Isten keze által formálódva. Létfontosságú az egység, az egy irányba haladás, mert csak a kiinduló pont és a cél a közös. Az egyéneknek a közösségen belül más-más a feladata.

Hogy lehet ezt megvalósítani a gyakorlatban úgy, hogy ne veszítsük el a közös célt? „Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” Fontos, hogy a közösségben senki ne tegyen semmit önzésből, vagy a másikhoz méregetve magát, hanem mindenki alázatosan azzal foglalkozzon, ami rá van bízva.