1. Élet könyve Jelenések 20:11–15 34:24

Isten mindennél nagyobb. Nehéz ezt elképzelni, mert befogadhatatlan és mérhetetlen Isten hatalma és nagysága az ember számára. Ez lehet ijesztő vagy bátorító is attól függően, hogy milyen Istennel a kapcsolatunk. Ez a hatalom elég, hogy itt a Földön támaszunk legyen a nehéz helyzetekben, de arra is elég, hogy az öröklétre is megtartson bennünket.

Isten az ember életét örök életre teremtette. Azonban ez az öröklét kétirányú: lehet üdvözülni, de lehet elkárhozni is. Nem mindenki jut majd el a mennyei honba, de nem azért, mert Isten nem elég hatalmas, hogy mindenkit megmentsen. Ő hatalmat adott az embernek, hogy maga alakíthassa a sorsát. Egyszülött Fián keresztül üdvösséget ajándékozott nekünk. Csak rajtunk áll, hogy ezt a kegyelmet elfogadjuk‑e. Élünk ezzel a lehetőséggel, hogy végül nevünk az élet könyvében ott álljon?