1961-ben két fiatal házasságra lépett és ezzel közös útra indult. Isten áldását és vezetését kérve vágtak neki az ismeretlen jövőnek. Nem tudták, hogy mennyi örömben lesz részük, mint ahogy azt sem, milyen nehézségek várnak rájuk. Csak egyet tudtak, de azt biztos hittel vallották: Istennel akarják végigjárni életútjukat.

Múlt vasárnap ez a két „fiatal”, Rozika néni és Pisti bácsi, vagyis a Horváth házaspár a 60. házassági évfordulójukat ünnepelte. A dunavecsei imaházat a népes rokonság és a gyülekezet töltötte be.

E jeles évforduló alkalmából szeretnénk mi is a köszöntők sorába állni, és kifejezni szeretetünket és jókívánságainkat a körzet testvérisége nevében. Gerzsenyi Sándor költő sorait idézzük:

Boldogan szemléljük éltetek példáját,
Közös úton járók csöndes boldogságát.
Együtt fohászkodunk most Istenünk előtt:
Ő legyen véletek, adjon áldást, erőt!

Ha 60 éve nem is, de mióta ismerünk titeket, mindig azt láttuk életeteken, hogy milyen nagyszerű Istennel együtt járni a mindennapokban. A Zsoltárok könyve 25. rész 10. versében is ezt olvassuk: „Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.”

Kívánjuk, hogy még sok-sok évet járhassatok egymással és Istennel is együtt!


Horváth István és felesége, Ficsór Rozália