1881 novemberében egy istenfélő hívő ember, Solti Dávid visszaköltözött szülőfalujába Dabra, ahol a Brit és Külföldi Bibliatársulat munkatársaként missziómunkába kezdett. Innentől számítjuk a Dömsödi Baptista Gyülekezet születését, ami idén már kereken 140 éve történt. Ez adott alkalmat arra, hogy az idei hálaadó napunkat kiterjesszük egy kis jubileumi ünnepséggé, és hálás szívvel emlékezzünk meg az elmúlt 140 év áldásairól is.

Hálaadó napunkat 2021. október 10-én tartottuk, melyre gyülekezetünk korábbi lelkipásztorát, Vasadi Lajos testvért, és feleségét hívtuk meg szolgálattevőnek. Vasadi testvérék 25 évig voltak a dömsödi gyülekezetnek és körzetének a lelkigondozói, így megtiszteltetés volt számunkra, hogy együtt ünnepelhettünk velük ezen a jeles alkalmon. A délelőtti istentiszteleten Vasadi testvér szolgált a 23. zsoltár alapján, és meghallgathattuk feleségének, Margitka néninek a visszaemlékezéseit is a női konferenciákról és a vasárnapi iskolai élményeiről.

A délutáni alkalmon vendégünk volt Dr. Szebeni Olivér nyugalmazott lelkipásztor is, aki elmesélte kedves emlékeit a gyülekezetről. A második világháború után volt itt Dömsödön néhány évig, és elmondása szerint a dabi testvérek, különösen id. Tassi Imre szeretete és segítsége voltak nagy hatással arra, hogy később megtért és baptista lelkipásztor lett. Vasadi Lajos testvér a délutáni istentiszteleten is közvetítette Isten üzenetét a 100. zsoltár alapján.

Az ünnepen többször felcsendült az énekkar éneke, és az Istent dicsérő dallamok között versek és egyéb szolgálatok is emelték az ünnep fényét. Készült egy jubileumi rövidfilm is a gyülekezet életéről, ami arra a lehetetlen küldetésre vállalkozott, hogy kicsit több mint 20 percben megpróbálja összefoglalni az elmúlt 140 év áldásait. A rövidfilmből természetesen nagyon sok minden kimaradt, de ennek ellenére az ünnep végén mindenki szívén ott volt a hála azért, hogy Isten mennyire megáldotta ezt az elmúlt 140 évet.

A jubileumi hálaadó alkalomról videofelvétel készült, amit hamarosan közzéteszünk majd a honlapunkon is, de addig álljon itt egy képes összefolgaló és a rövidfilm mindannyiunk örömére.

Kapcsolódó