1. Én voltam V. Berecz Irén 2:16
  2. Ismered‑e azt a helyet? Dömsödi Baptista Gyülekezet 2:09

Sajnos ahogy sejthető volt, nem tudunk együtt lenni Nagypénteken és Húsvétkor az imaházban, hogy emlékezzünk Jézus váltsághalálára. Az internet lehetőségeit kihasználva azonban fogadják szeretettel a testvérek ezt a két szolgálatot, mely segít talán kicsit elgondolkoztatni bennünket a nagypénteki eseményekről.

A két hangfelvétel közül az elsőn Sándor Lászlóné mondja el Várkonyiné Berecz Irén versét. Nagyon köszönjük Mártinak ezt a szolgálatot!

A második felvétel a harmadik gyülekezeti CD-nkről való, az „Ismered‑e azt a helyet, hol meghalt az Üdvözítő?” éneket játssza el az Akkord fúvósegyüttes, akik néhány éve voltak a gyülekezetünkben. Álljon itt az ének szövege is:

Ismered‑e azt a helyet,
Hol meghalt az Üdvözítő?
Érted‑e, hogy mint szenvedett
Ott a fán kínok között Ő?
Bűnömért, s a te bűnödért
Kellett Néki meghalnia,
Vétkeinket, bűnterhünket
Hordta a nagy Isten Fia.

Tiszta hófehér, tiszta hófehér;
Hogyha bűnöm bíborpiros,
Vére engem tisztára mos.

Oly keserű volt a halál
És oly szörnyű a szenvedés,
Ellensége körülte állt,
Átok, szítok és gúnyra kész.
A szív, melyben a szeretet
Teljességgel vala jelen,
Elhagyatva úgy szenvedett,
Elöntötte a gyötrelem.

Tiszta hófehér, tiszta hófehér;
Hogyha bűnöm bíborpiros,
Vére engem tisztára mos.

Tudod‑e, hogy most mi jutott
Osztályrészül íme neked?
Örvendel‑e, ha ezt tudod,
Ki szerezte meg üdvödet?
Jézusnak sebére tekints,
Az üdv onnan árad reád,
Nézz a Golgotára, s meríts
Az üdvfolyóból bőven hát.

Tiszta hófehér, tiszta hófehér;
Hogyha bűnöm bíborpiros,
Vére engem tisztára mos.